top of page

Ystäväkirje 29.3.2020 "Olet turvassa!"

29.3.2020 Aglow ystäväkirje

Shalom, rauha sinulle!

Viime päivinä on ollut usein esillä 2 Aikakirja luku 7. Siinä kerrotaan asioista, jotka Jumala

puhui kansalleen Salomon temppelin valmistumisen jälkeen. Jos Jumala on sallinut koetuksen

suoristaaksensa kansan elämän oman Sanansa totuuteen, niin toimintaohje on seuraava:

jae 14 –" Jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun

puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen

sen maan jälleen terveeksi."

Sinä olet jo ehkä huomannutkin, mutta minä vasta viime päivinä, että tässä puhutaan Jumalan

omista. Ei heistä, jotka eivät Jumalaa tunne. Aika on uskovien puhdistautumista varten, jotta se

mitä Jumala on sinulle ja minulle uskovana suunnitellut, toteutuisi elämässämme!! Siitä seuraa

evankeliumin leviäminen, pelastus monille!

Hebr. 12:11 Jumalan suunnitelma toteutuu ja Hän auttaa meitä. Lupaus on, että Jumalan

ohjauksen kautta Hän antaa lopulta valmennetuille hedelmänsä: rauhan ja vanhurskauden.

Jumala haluaa nähdä meidän kasvomme ja kuulla meidän äänemme. Hänellä on syvä kaipaus

meitä kohti. Hän haluaa vapauttaa meidät taakoistamme, luoda Pyhän Hengen kautta suurempaa

vapautta elämäämme.

Siksi käännymme Hänen puoleensa ja kysymme: ” Mitä Jumala sinä haluat

sanoa tässä tilanteessa? Mihin minua kutsut? Mikä on suunnitelmasi?” Älä käänny itseesi päin,

vaan kysy Häneltä. Silloin saat myös varustuksen viedä Hänen kanssaan asiasi hyvään päätökseen.

Kevään Aglown Eurooppakonferenssin aihe oli: The sound of the trumpet! Nyt kuulemme pasuunan

soivan ja kutsuvan meitä rukoukseen ja Jumalan läsnäoloon.

Puhujana oli messiaaninen juutalainen Ron Cantor. Hän kertoi meille seuraavaa:

Sen jälkeen, kun

Jeesus oli kuollut uhrina, Jumala ei enää hyväksynyt yhtäkään uhria temppelissä. Juutalaiset

tarkistivat uhraamisen jälkeen uurim ja tummin arvalla, oliko Jumala hyväksynyt sen.

Neljäkymmentä vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen yksikään uhri ei osoittautunut Jumalalle

kelpaavaksi. Miksi? Koska täydellinen uhri oli jo annettu eikä uhria enää tarvittu!! Sitten temppeli

hävitettiin eikä enää ollut uhritoimituksia.

2 Aik. 7 :15 "Nyt silmäni ovat avoinna ja korvani kuulevat rukoukset, jotka tässä paikassa lausutaan."

Missä on temppeli tänään? Uuden liiton temppeli on jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan

poika ja suullaan tunnustaa hänet Herrakseen ja vapahtajakseen, ottaa vastaan hänen tuomansa

puhdistautumisen synneistä. 1 Kor.6 :19

Jumalan Pyhä Henki asuu sinussa. Sinä olet Pyhän Hengen temppeli. Jumala kuulee rukouksesi.

Hän vastaa sinulle. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Jumalan lupaukset ovat samat

ajasta aikaan. Hän on muuttumaton, uskollinen Jumala. Sana lupaa: Minä kuulen, annan anteeksi,

teen maan terveeksi!!

Ole siis turvallisella mielellä. Jumalalla on kaikki edelleen hallinnassa. Jeesus tuli tekemään tyhjäksi

kaikki vihollisen teot. Vaikka vihollinen uhittelee nytkin koronan avulla, Jumala kääntää sen

voitoksi. Jo nyt ovat kansakunnat lähteneet yhteiseen rukoukseen. Jumala julistaa omaa voittoaan

kaikissa olosuhteissa. Siksi katsomme Häneen ja sanan lupauksiin.

Siunausta ja Jumalan turvaa kaikkiin päiviisi!

Merja

Psalmi 34 Pelastuneen kiitoslaulu ( Lue kokonaan)

jae 3 Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi.. tulkaa kiittäkää minun kanssani

Herraa, kunnioittakaamme yhdessä Hänen nimeään!!

jae 5 Minä käännyin Herran puoleen ja hän vastasi minulle, hän vapautti minut kaikesta pelosta.

jae 18 kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikesta hädästä!

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page