top of page

VANHURSKAUTTA JA RAUHAA JA ILOA PYHÄSSÄ HENGESSÄ!

Rakas siunattu Aglow-uskonsisar!

Uuden alkaneen vuoden 2020 ja samalla myös uuden Aglow-vuoden alkaessa tahdon toivottaa

sinulle sitä todellista ja oikeaa Taivasten valtakunnan elämää

VANHURSKAUTTA JA RAUHAA JA ILOA PYHÄSSÄ HENGESSÄ! (room 14:7)

Vaikka sinusta miltä tuntuisi juuri tällä hetkellä, ajattele enemmän sitä näkymätöntä todellisuutta,

iankaikkista totuutta, sitä olotilaa, jossa sinä oikeasti elät Jeesuksen sovintoveren vuoksi: sinut on

julistettu täydellisesti syyttömäksi, armahdetuksi. Et kuulu enää pimeyden ruhtinaan valtakuntaan,

eikä pimeyden ruhtinas enää omista sinua. Kahleet on katkaistu Jeesuksen verellä! Omistusoikeus

on vaihtunut! Olet tullut Hyvän Paimenen laumaan. ” Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja ne

seuraavat minua. ja minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan

ryöstä heitä minun kädestäni.” (Joh. 10:27-28)

Oikeuden päätöksellä sinut julistettaan vanhurskaaksi, ”Not Guilty!”, ”Syytön!”, ”Vapautetaan!”

Enää sinun ei tarvitse keskittyä vanhojen syntiesi ja rikkomuksiesi suremiseen ja pelätä Jumalan

vihaa ja iankaikkista kadotusta! Se kuului vanhaan elämään, kuoleman tielle. Lahjana sinä saat nyt

elää lunastetun, uudestisyntyneen ihmisen uutta elämää hyväksyttynä ja rakastettuna ja

nostettuna jopa kuninkaalliseen arvoon ja pappeuteen (1Piet.2:9) ja siirrettynä Jumalan rakkaan

Pojan valtakuntaan! (Kol.1:13) Poliisit eivät vie sinua ”vankilaan”. Sinut on vapahdettu ja saat tulla

oikeusalin pääovesta ulos vapaana, pysähtyä, hengittää syvään ja luoda katseesi koko avaraan

maailmaan tietäen, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo, koska sinun Jumalasi elää! Sinun

rakastava Isäsi elää! Sinun Vapahtajasi elää! Rakkaudessaan Hän tekee sinut uudeksi! Saat oppia

paljon uusia asioita matkalla taivaaseen! Isä opettaa lastaan, myös ihan kädestä pitäen. Hän

tahtoo johtaa sinut kaikkeen totuuteen ja hengelliseen viisauteen ja ymmärrykseen ja vahvistaa

uskoasi, niin että sinusta tulee vahva kuin tammi, jonka juuret ovat syvällä maan sisässä!

Ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsille ilmestyessään Jeesus toivotti uudestaan ja uudestaan

”Rauha teille!” Hän tiesi, että tämä maailma tulisi tuottamaan monia ahdistuksia, ei vain uskosta

osattomille vaan myös uskoville ihmisille – pelkoja, huolia, murheita! Mutta kaiken tämän keskellä

Hän, Kaikkivaltias, Jeesus Vapahtajamme, Kuoleman voittaja sanoo totuudessa ja täydellä

arvovallalla: ” RAUHAN minä jätän teille, MINUN RAUHANI, sen minä annan teille. En minä anna

teille niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä pelätkö!”

Herra kutsuu meitä sydämen lepoon ja luottamukseen, turvaan kaikissa elämämme tilanteissa. ”En

minä sinua hylkää enkä jätä!” Uskalletaan heittäytyä Hänen varaansa ja johtoonsa uskoen, että

Hän viisaudessaan todella tietää ja ymmärtää kaiken paremmin.

On aina ihanaa ja siunattua, että olemme uskovina tukemassa toisiamme ja kantamassa

toistemme kuormia! Yhteys on tärkeää itse Herramme kanssa, mutta myös uskon sisarien ja-

veljien kanssa! Yhteyttä tarvitaan sekä ylös että sivuille! Rakkaat Aglow-sisaret! Iloitaan Herrassa,

siinä on meidän väkevyytemme! Ollaan hengessä palavat, olemmehan me kuninkaallisia ja itse

Kuningasten Kuninkaan palveluksessa! Hän rakastaa meitä iankaikkisella rakkaudella, Hänessä on

toivomme täyttymys! Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet meidän silmistämme! ( Ilm. 21:4)

Sinua siunaten Aglow Rauma ry:n hallitus

Ote Rauman Aglown jäsenkirjeestä, kirjoittajana Tiina.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page