top of page

ILON JA VALON AIKA

KIrjoitan tätä juttua sumuisena ja harmaana marraskuun päivänä. Sytytän kynttilän tuomaan lämpöä ja valoa, muistuttamaan elämän valosta, Jeesuksesta. Kulunut vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen. Tuskin viruksista oli selvitty, niin Ukrainan sodan kauheudet järkyttivät meitä. Pelko, ahdistus tai sairastuminen ovat syöneet monilta elämän voimaa. Elinkustannukset ovat nousseet huimasti ruoan ja sähkön kallistumisen myötä. Huolet painavat ja tulevaisuuden toivo on saattanut hämärtyä. On hyvä muistaa, että me elämme maailmassa, mutta emme kuitenkaan tämän maailman mukaan. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa:”Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman.” Meillä on turvana Ikiaikojen Jumala. Hän on luvannut pitää omistaan huolen, Hän ei hylkää, eikä jätä. Jesaja 41:10 : “Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi; minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä.” Saamme omistaa nuo Jumalan lupaukset juuri tähän hetkeen ja luottavaisesti katsoa eteenpäin. JOULUN LAHJAT Joulun odotus täyttää ajatuksemme. Valot syttyvät niin sisällä kuin ulkona. Hyrisevä ilo kuplii sydämessä juhlaa valmistellessa. Lapsiperheissä tuo aika on erityisen jännittävää. Lahjatoiveet tulevat esille moneen kertaan päivän keskusteluissa tai sitten pienille paperilapuille tuherrettuina. Myönteinen odotuksen ilmapiiri täyttää koko kodin. Laulussa lauletaan: ”Niin hyvä, lämmin hellä on mieli jokaisen, oi jospa ihmisellä ois joulu ainainen.” Niin kuin me annamme lapsillemme lahjoja, myös Taivaallinen Isämme antoi meille suurimman lahjan- Jeesuksen. Pienoisevankeliumissa sanotaan: “Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Jeesus tuli etsimään ja pelastamaan sitä, mikä oli kadonnut. Kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla Roomalaiskirjeen mukaan. Monesti ihmiset puolustelevat itseään, etteivät ole tehneet pahoja tekoja, eivät elä pimeydessä. Mutta epäusko on syntiä, että emme usko Jeesukseen, haluamme itse päättää elämästämme ja elää omien mielihalujen mukaan. Olemme silloin oman voiman ja viisauden varassa. Ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan Jeesus sovitti syntimme ja kantoi sairautemme, avasi tien Jumalan yhteyteen. Hän antoi anteeksi ja siirsi syntimme niin kauas kuin itä on lännestä. Hänessä meillä on pelastus, vapautus, parantuminen ja eheytyminen. Siinä on elämämme suurin ja merkityksellisin lahja. Mutta tuo paketti tulee avata, eli henkilökohtaisesti vastaanottaa, muutoin se ei hyödytä meitä. Jeesus sanoi Nikodemukselle; joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Kolmekymppisenä en juurikaan ymmärtänyt hengellisiä totuuksia, mutta sen ymmärsin, että ensin minun tulee astua tielle. Se tarkoittaa Jeesuksen vastaanottamista henkilökohtaisesti omaan elämään. Vasta sitten voin kulkea tiellä eteenpäin. Kun pyysin Häntä tulemaan sydämeeni, tunsin hämmästyen lämpimän virran kulkevan kehoni läpi ylhäältä alas. Silloin tietämällä tiesin Jeesuksen tulleen sisimpääni Pyhässä Hengessä. Niin siirryin hengellisestä kuolemasta hengelliseen elämään, eli tulin uskoon. Minusta tuli uusi luomus, Jumalan lapsi. Meillä ihmisillä on kolme ulottuvuutta, keho(ruumis), sielu ja henki. Uskoon tuleminen tarkoittaa hengen aluetta, koska Jumalan Pyhä Henki tekee sen uudeksi. Sielun ja ruumiin alue pysyy ennallaan. Jumala on toki suvereeni tekemään ihmeitä myös niillä alueilla samalla hetkellä. Vähitellen tuo uudestisyntyminen alkaa vaikuttaa ajatuksiimme, sanoihin ja tekoihin. Jumalan Sana alkaa avautumaan ja kirkastumaan. Eli valo tulee, ja uusi lehti kääntyy elämässämme. MAAILMAN VALO Pimeässä tai hämärässä kulkeminen on vaivalloista ja epävarmaa. Silloin saatamme harhautua tai jopa eksyä. Pimeys voi kuvata myös ihmisen elämän tilanteita tai ominaisuuksia: vajavaisuutta, syntiä tai sokeutta. Jeesus sanoo:”Minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus.” Hän antaa ymmärrystä eli valoa, kyvyn erottaa hyvän pahasta. Psalmi 19:9 sanoo: Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahuttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Jesajan kirjassa on ihmeellinen jae:” Minä johdatan sokeat tietä, jota he eivät tunne; polkuja, joita he eivät tunne, minä kuljetan heidät. Minä muutan pimeyden heidän edellään valkeudeksi ja koleikot tasangoiksi. Nämä minä teen enkä niitä tekemättä jätä.” Tuo valtava lupaus edellyttää, että elämme läheisessä yhteydessä hänen kanssaan. Opimme ymmärtämään hänen johdatuksensa. Meillä on Raamattu, josta voimme lukea ja saada selville Jumalan tahdon. Psalmissa 119 on useita jakeita, mitkä rohkaisevat meitä. ”Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä.” Hebrealaiskirjeessä 4: 2 on oivallinen neuvo kaikille: ” heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat.” Meidän tulisi soveltaa sana arkiseen elämäämme, ei vain lukea tai puhua siitä. Aamuisin kyselen Jumalalta päivään johdatusta, ja kyllä hän vastaa. Se voi olla kehotus mennä tapaamaan jotakin, soittaa jollekin tai lukea jotakin. Usein meillä on vain niin kiire, ettemme ehdi kuunnella. Joskus se on vain olemista Hänen kanssaan. VALON VAIKUTUS Kaikkein tärkein asia on olla ja elää Jeesuksen lähellä, koska hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä. Hänen valossaan on rakkaus, armo ja totuus. Hänen kauttaan olen vanhurskas, otollinen ja hyväksytty Jumalan edessä. Hänessä minulla on turva ja suoja. Jesaja 41:10 sanoo: ”Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi; minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä.” Korinttolaiskirjeessä sanotaan, että sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Se Sana on meille kuin sisäinen generaattori! Vielä samassa kirjeessä sanotaan: ”Kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun.” Uskonko tuon? Vaikka emme joskus sanoisi yhtään sanaa, niin Pyhä Henki vaikuttaa meissä ja meidän elämämme kautta. Usein kuitenkin saamme jonkun kehotuksen rohkaista toista tai välittää jotain viestiä Jumalalta. Eli Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla, vaan se on sisäisesti meissä. Se ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Psalmissa 16:11 sanotaan:”Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti.” Meillä on hänen läsnäolonsa kautta sisäinen pelastuksen ilo ja varmuus. Olosuhteemme voivat olla varsin haastavia, mutta kaiken keskellä voimme säilyttää rauhan. ELÄMÄN VARJOT Elämän matossa on kirkkaita sekä tummia raitoja. Vastoinkäymiset ja koettelemukset saavat meidät nöyriksi ja turvautumaan Jumalaan. Koemme syvimmät ja rehellisimmät hetket hänen kanssaan, kun sydämemme on murtunut ja tuska suurimmillaan. Jeesus on suurin lohduttajamme ja apumme. Myrskynsilmässä usein kiukuttelemme. Parempi olisi kysyä, mitä Jumala tahtoo opettaa minulle. Emme aina voi vaikuttaa tilanteisiin, jotka tulevat eteemme. Suhtautumisemme niihin riippuu omasta asenteestamme. Tämän maailman ruhtinas on sielunvihollinen. Sen tarkoitus on tuhota, tappaa ja varastaa. Jeesus on tullut, että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Hän on hyvä paimen, joka haluaa johdattaa meitä. Valitettavasti osaamme kaivaa itsellemmekin kärsimyksen kuoppia esim.anteeksiantamattomuuden tai ylpeyden kautta. Joskus meitä työstetään vastoinkäymisten vasaralla, mutta Jumala voi tehdä tuhkasta timantteja! Aika, jota nyt juuri elämme, on tuonut monelle pelkoa, ahdistusta ja turvattomuutta. Voimme kuitenkin kutsua esiin Jumalan ratkaisuja. Hänen kätensä ei ole lyhyt auttamaan eikä korvansa kuuro kuulemaan. Hän haluaa olla turvamme, suojamme ja lepopaikkamme. Hän ei hylkää eikä jätä missään tilanteessa. Hän voi antaa aivan uusia näkökulmia elämäämme. Hän voi tehdä tien korpeen ja virrat erämaahan. Hänen tahtonsa on aina hyvä. ROHKAISUN SANA Jesaja 60:1-2” Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa.” Tämä sana on meille juuri tätä aikaa varten. Siinä on lupaus Hänen valostaan ja kunniastaan. Vaikka pimeys on tuonut ahdistusta ja tuhoa, niin meidän elämässämme voi näkyä hänen läsnäolonsa ja voimansa. Rauha ja ilo on mahdollista kaiken keskellä. Raamatussa on 365 kertaa , eli joka päivälle muistutus: Älä pelkää! Vaikka meillä on pelon tunteita, valitsemme luottaa Jumalaan. Nojaamme hänen rakkauteensa ja armoonsa. Me voimme olla viemässä elämää, ilosanomaa ja valoa eteenpäin. Me tiedämme, että Jumalalla on rauhan eikä turmion ajatukset; hän antaa meille tulevaisuuden ja toivon.

ILON JA VALON AIKA
bottom of page